Strømopplegget i Havfruen er et kapittel for seg selv. Hver eneste ledning er merket med et nummer, nummeret finner man igjen på alt av koblingsskjema. I listene står nummeret på ledningen som viser hvor den går, hva den er til og hvor lang den er.

Det elektriske anlegget i båten er akkurat like fint i dag som det var når det var nytt for over 25 år siden.

Bilde av koblingsskjema