I våres (2019) leverte vi septikktanken inn på verksted for modifisering. Slangestussene var for korte og giveren til septikkmåleren datt av hele tiden. Septikktanken og «stussene» er i syrefast stål, vi så ingen annen måte å modifisere den på enn å plukke den ut og levere den inn på et mekanisk verksted.

Bilde av stussene slik de så ut da vi leverte den inn.

Nye stusser på plass. I tillegg har vi fått laget ny giver på toppen av tanken. (En slik innretning som gir beskjed når tanken må tømmes)

Siden tanken ligger midt i motorrommet fikk vi også laget en beskyttelse over føleren slik at vi ikke tråkker på den når vi står i motorrommet.

Og sånn ser det ut når alt er ferdig montert 🙂 Du snakker om å bruke penger på ting som ikke syntes…