På tur i Drammen takket aggregatet for seg. Det rett og slett bare døde uten noe forhåndsvarsel. Da vi kom hjem var det bare å begynne å skru. Det viste seg at den hadde gått varm, impelleren hadde mistet noen vinger som hadde forsvunnet inn i kjøleren og tettet den helt. Videre var det mye rust på festene som kunne tyde på at det hadde vært en saltvannslekasje der også. Det endte med full rehabilitering av aggregatet.

Aggregatet er av typen Onan og gir 7 kw. Heldigvis viste det seg at det var relativt enkelt å få tak i originale deler.

Rusten under aggregatet tydet på at det har vært en saltvannslekasje fra pumpa over tid.

Vannpumpa satt selvfølgelig knotete til på venstre side av aggregatet helt innerst 🙁

Og slik så impelleren ut 🙁

Vi fikk skrudd pumpa løs fra aggregatet. Vi kjøpte et rep. sett bestående av pakninger, simring, kulelager og andre slitedeler og satte igang med demontering.

Men så enkelt skulle det vise seg at det ikke var. Skrue nr 1 løsnet greit, skrue nr 2 knakk og skrue nr 3 (sammen med skrue 2, egentlig hele pumpa) ga vi til mekanikkerfar.

Vi demonterte kjøleren og plukket ut impeller vinger med skrutrekkeren. Det lå biter fra flere enn en impeller der…

Ved nermere ettersyn viste det seg at kjøleren var helt tett. Så fulgte en renseprosessen med eddik og skylle, eddik og skylle, eddik og skylle en haug med ganger til kjøleren var som ny.

På vårparten fikk vi pumpa tilbake fra far. Da hadde den gjennomgått en total forvandling og var som ny.
I tillegg til å fikse pumpa og rense kjøleren byttet vi alt av pakninger, termostater, olje og filter. Da vi startet det opp igjen gikk det som ei klokke. Takk til Far og Håkon for god hjelp!!