Havfruen har fått ny ankervinsj av typen «Side-Power Engbo Maxi « fra Sleipner.

I tillegg ble det kjøpt inn nytt 15 kg syrefast «Bruce anker», 75 meter 16 mm blytau, fjernkontroll, rulle og skroggjennomføring.

Denne ble montert på et verksted i Sandvika (Se også status ankervinsjmontering). Alt av strøm og kabler ble montert i ettertid av skipets egen elektriker ?

Luka på badeplatformen ble splittet og forsterket, den ene delen ble blendet for å gi plass til ankerrulla. Skroggjennomføringen med rulle til ankertauet ferdig montert.


Rett før enden på tauet ble det montert på en liten metalltråd slik at tauet stopper når ankeret er oppe. Vi fikk laget en taukasse i King Starbord plater.


Det måtte lages hull i skroget til ankertauet. I gjennomføringen ble det montert ei rulle til tauet.


Ankervinsjen ble montert under dørken med gjennomgående bolter. Monsterkabler med strøm måtte til.

Control Unit som styrer ankervinsjen. Strøm fra batteriet inn i boksen og strøm til ankervinsj ut av boksen.


En stor del av jobben var montering av forskjellige ting og trekking av kabler. Til høyre i bildet styringa til fjernkontrollen, den ble montert i sikringsskapet.


Betjeningspanelet på plass. Fjernkontrollen ligger på venstre side.

Sånn, uthavn neste 🙂