Montert 2017
Victron landstrøm
Lader og inverter Multi Plus 12/3000/120
Skilletrafo Isolation Transformer 3600
Forbruksbatterier 3 x 180 Ah


Jordingsplate under båten


Forbruksbatterier 3×180 Ah